Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2010

16:25
Believe in yourself!
omarepps

May 28 2010

imnotanaddict
23:13
imnotanaddict
23:12
2863 fdf3 500
Day 07 - The most surprising plot twist or ending

Inland Empire (2006)

It's made from one, big, suprising plot twist!
It's twisted as hell!
And everything that I know is not even close to this!
COME ON BABY DO THE LOCOMOTION!
Reposted bydavidlynchsilence24
imnotanaddict
20:40
No bez kitu... Czytam sobie:
"Zamknięto fizyka doświadczalnego, fizyka teoretyka i matematyka w trzech oddzielnych celach, z puszką jedzenia. Po miesiącu otwarto cele.
U fizyka doświadczalnego ściany poobijane, puszka zmaltretowana, ale rozbita, a zawartość wyjedzona. Fizyk, choć wychudzony, żyje. W celi fizyka teoretyka. Ściany są całe pokryte wzorami, obliczeniami. Tylko jeden ślad po uderzeniu, puszka precyzyjnie otwarta, a fizyk żyje. W ostatniej... Puszka nietknięta, na podłodze leży martwy matematyk, a na ścianie widnieje napis: "Dany jest walec"."
- dostałam takiego zajebistego ataku śmiechu, że moja współlokatorka się zaciekawiła. Nieco się ociągałam, żeby jej powiedzieć, z czego się śmiałam (wstyd), ale w końcu jej przeczytałam. Jej komentarz:
- Hmmm. Poradzisz sobie w życiu!
imnotanaddict
20:38
imnotanaddict
20:35
imnotanaddict
17:44
4786 3269

Ace fo Hearts (for surgeons)
Reposted fromunderek underek viasophielaura sophielaura
imnotanaddict
17:34
Reposted fromkauah kauah viadanio danio
10:59
2185 11dd 500
Reposted bynineinchnailspodszewkatellmewhattoswallowHanClintinnocentsoultomka
10:56
2171 207b

(via occatio)

Reposted bydavidlynchcathhhypyzaczuweakchickPadakaNiuninecrowxrstsilence24
10:54
2173 af9d
Reposted byPadakaNiunistrikeaposepsychotardbaby
00:36
1945 b266 500

Claudia Schiffer

Reposted fromwickedbabes wickedbabes viadanio danio
00:35
00:18

May 27 2010

23:58
Why are you constantly undermining my stability?
— American Psycho (via cantjudgemecutie)
Reposted bysaintisttrivialitybreteastonellispsychotardbabypsychotardbaby
imnotanaddict
23:42
It doesn't matter what I do, or what I choose, I'm what's wrong and there's nothing I can do about it.  If I'm not hurting myself I'm hurting everyone around me, and there's nothing I can do about it.  I'm broken.
— Debra Morgan
Reposted bydextermignonkot-z-cheshireraniexrcfyvbivurdysrchvjkhnbkhfvcvnjkboorimdestructiveshajskulzielonobursztynowegirlinterruptedriotriotunknownedapersonpsychotardbaby
imnotanaddict
23:34
23:29
5150 fe0a 500
Reposted bydextermanwhoplayedgodwrr
imnotanaddict
23:01
4411 0abf
Day 06 - Favorite made for TV movie

Dune (2000) and Children of Dune (2003) - saga
It's perfectly done for me. I love how every single one personality was shown. My two heroes are above because I love especially them :)
imnotanaddict
21:41
Watching the hole it used to be mine
Just watching it burn in my steady systematic decline
— NIN, Gave up
Reposted bynineinchnails nineinchnails
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl